Hướng dẫn thiết lập tối ưu cho Cortana trên Windows 10 (Phần 1) Hướng dẫn thiết lập tối ưu cho Cortana trên Windows 10 (Phần 1)

Một trong những tính năng mới được tích hợp trên Windows 10 là trợ lý ảo Cortana. Cortana được hiển thị ngay trên thanh Taskbar và người dù...

Đọc thêm »
 
Top